AcasăIntreprinderi IndividualeInchirierea în scop turistic a camerelor aflate în locuinta proprietate personală

Inchirierea în scop turistic a camerelor aflate în locuinta proprietate personală

Va propunem in continuare o serie de informatii utile pentru cei care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsa între una şi 5 camere inclusiv.

DEFINIŢIE

Închirierea în scop turistic, de către proprietari, a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioada de minim 24 de ore şi maxim 30 de zile, într-un an calendaristic, oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

CUM SE DETERMINĂ VENITUL ÎN VEDEREA STABILIRII IMPOZITULUI ?

1. Pe baza normei anuale de venit (art. 62^1)

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.
Pentru anul 2012 normele anuale de venit au fost stabilite şi au fost publicate de către fiecare DGFP judetean (normele se regăsesc de regula pe pagina de web a fiecarei instituţii)

2. Pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, adică în sistem real (art. 62^2)

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

OBLIGAŢII în cazul determinării venitului pe baza normei anuale de venit

********* Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs.

În cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri, în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs.

Este vorba despre formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”. Formularul se găseşte reglmentat în Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 52/2012.

MODEL DECLARATIA 220 – VALABIL 2012 (CU FISA CAPACITATII DE CAZARE INCLUSA, PLUS INSTRUCTIUNI) – CLICK AICI

********* Contribuabilii au obligaţia să completeze fişa capacităţii de cazare cu informaţiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

Fişa capacităţii de cazare reprezintă formular tipizat, este reglementat prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 52/2012, şi constituie anexă la formularul 220.

********* Contribuabilii datorează un impozit anual la bugetul de stat. Impozitul anual datorat se calculează de către organul fiscal, pe baza formularului 220, prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Plata impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în două rate egale, astfel:
– 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv
– 50% din impozit până la data 25 noiembrie inclusiv.

Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileşte prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

OBLIGAŢII în cazul determinării venitului pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, adică în sistem real

********* Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv.

DA UN LIKE PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – http://www.facebook.com/fiscalitate

În cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri, în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea formularului 220 „Declaraţe privind venitul estimat/norma de venit”.

********* Aceşti contribuabili sunt obligaţi să efectueze plăţi anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat. Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor.

Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

Impozitul cu titlu de plată anticipată se plăteşte în două rate egale, astfel:
– 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv
– 50% din impozit până la data 25 noiembrie inclusiv.

În cazul în care decizia de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă până la data de 1 noiembrie, precum şi în cazul contribuabililor care realizează astfel de venituri după data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net anual urmând să fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

********* Au obligaţia de a depune formularul 200 „Declaraţia privind venitul realizat” la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

********* Plătesc în termen de cel mult 60 de zile, de la data comunicării deciziei de impunere anuală, diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere emisă de organul fiscal pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

CARE ESTE ORGANUL FISCAL COMPETENT ?

• pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania – organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;
• pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ATUNCI CÂND ÎN CURSUL ANULUI SE DEPĂŞEŞTE NUMĂRUL DE 5 CAMERE DE ÎNCHIRIAT (art 62^3)

********În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de contribuabilii care, în cursul anului fiscal, obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală.

********De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în system real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente.

********Contribuabilii sunt obligaţi să notifice evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii acestuia.

********Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit şi plăţile stabilite în contul impozitului anual datorat.

********Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 48.

Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal.

În continuare, contribuabilul va respecta obligaţiile prevăzute mai sus în cazul determinării venitului pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, adică în sistem real .

Temei legal:
– art. 61 alin. (3), (4) şi (5), art. 62^1, art. 62^2 şi art. 62^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
– Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003, OMFP nr. 28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală

via – DGFP Arges


Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!

Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura